Ondergrondse Pomp Accumulatie Centrale

Water kan opgewarmd worden om energie op te slaan zoals gedaan wordt bij warmte- en koudeopslag in de grond of in kunstmatige buffervaten. Een alternatief is het oppompen van water naar een hoger niveau, waarbij de (potentiële) energie weer teruggewonnen kan worden door het water een schroef te laten aandrijven tijdens naar beneden stromen. Dit […]

Kachels

Al honderd duizenden jaren verbrand de mens al hout om energie op te wekken en zaken te verwarmen. Hout is een vorm van biomassa, wat gezien wordt als hernieuwbare energiebron aangezien bomen weer aangroeien en zo nieuwe biomassa leveren. In woningen worden kachels en openhaarden gebruikt om het hout in een gecontroleerde omgeving te verbranden. […]

Kersentuin

In 2003 is in Utrecht na een traject van zeven jaar de ecologische wijk De Kersentuin opgeleverd. Na het eerste initiatief in 1996 is in 1998 de gelijknamige vereniging opgericht met de werkgroepen “energie en water”, “bouw”, “subsidies”, “omgeving” en “algemene voorzieningen”. Het plan bestaat uit 94 woningen waarvan er 28 gehuurd worden (via woningcorporatie […]

MOR

Modular Office Renovation (MOR) is de naam van een op de Technische Universiteit Delft ontwikkeld concept ingediend bij de Solar Decathlon Europe. Er zijn vele (circa 55% van de markt) kantoorgebouwen in Nederland die slecht geïsoleerd zijn en een energielabel lager dan C hebben. MOR heeft als doel deze snel en betaalbaar om te kunnen […]

Funderingspalen met warmte-koudeopslag

Energie in de vorm van warmte of koude kan in de bodem worden opgeslagen, dit wordt warmte-koudeopslag (WKO) genoemd. Vaak wordt een open bron gecreëerd via een separate boring waar warm of koud water in wordt gepompt om het in een ander seizoen weer op te kunnen pompen. Het is ook mogelijk om funderingspalen te […]

Stadskantoor Venlo

Gemeente Venlo is een van de wereldwijde koplopers op het gebied van Cradle-to-cradle (C2C). Bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis stond dit duurzame gedachtegoed dan ook centraal. Braungart, een van de grondleggers van C2C, werd betrokken bij de architectenselectie. Architectenbureau Kraaijvanger Urbis werd geselecteerd en ontwierp een duurzaam en gezond gebouw. De noordgevel wordt […]

EWICON-R

Windmolens ofwel windturbines bevatten altijd een draaiend deel waarmee energie kan worden opgewekt. Een alternatieve manier van het opwekken van energie wordt onder Europese subsidie onderzocht door een consortium waaronder Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het concept EWICON-R staat voor Elektrostatische Windenergie Convertor met Recirculatie van de deeltjes. Het ontwerp bevat geen bewegende delen […]

Windenergie

Windmolens ogen vertrouwd in het Hollandse landschap. Vroeger werden ze gebruikt om graan te vermalen of voor de bemaling van polders en tegenwoordig vooral om energie mee op te wekken. Nabij of op gebouwen zijn ze soms ook te zien, maar dit is doorgaans geen economische optie om energie op te wekken. De elektriciteitsopbrengst is […]

Groene Mient

In Den Haag is na vele jaren van voorbereiding in 2017 de uit 33 woningen bestaande ecowijk de Groene Mient geopend. De naam is geïnspireerd door het oud Nederlandse woord ‘mient’, dat gemeenschappelijke (duin)weide betekent. Het project is opgezet als Collectief Particulier Opdrachtgever (CPO) project, zodat de bewoners zelf ook opdrachtgever zijn geweest van het […]

EVA-Lanxmeer

De ecologische wijk Lanxmeer in gemeente Culemborg omvat ruim 300 woningen, kantoorgebouwen, scholen, een zwembad en veel openbaar groen. Auto’s worden niet toegelaten en dienen aan de rand van de wijk te parkeren. De gemeente en stichting E.V.A. (Ecologisch Centrum voor Educatie, Voorlichting en Advies) hebben in 1997 in directe samenwerking met de aspirant-bewoners de […]