Duurzame Scheurkalender

Elke dag leren over duurzaamheid in de bouw!
Bouw

Groene Mient

In Den Haag is na vele jaren van voorbereiding in 2017 de uit 33 woningen bestaande ecowijk de Groene Mient geopend. De naam is geïnspireerd door het oud Nederlandse woord ‘mient’, dat gemeenschappelijke (duin)weide betekent. Het project is opgezet als Collectief Particulier Opdrachtgever (CPO) project, zodat de bewoners zelf ook opdrachtgever zijn geweest van het bouwproject. In 2014 is de school gesloopt die plaats moest maken voor de wijk, waarbij materiaal zijn ‘geoogst’ en opgeslagen voor gebruik in de wijk. Het gebruik van duurzame materialen en technologie is voor de wijk belangrijk. Ook het zelfvoorzienend zijn wat betreft energie en water. Een intentieovereenkomst is getekend door de Vereniging Groene Mient, Eneco Smart Energy, Stedin Netwerkbeheer, Joulz Diensten en de Gemeente Den Haag om een experimenteel energienet (een virtueel decentraal elcetriciteitsnet) op te zetten waarbij onderzocht gaat worden of en hoe alle energie binnen Groene Mient opgewekt, bewaard en geconsumeerd kan worden. Naast duurzaamheid is het samenleven met veel gemeenschappelijk groen en het ecologisch verantwoord wonen voor de wijkbewoners belangrijk. Lering is getrokken uit 20 jaar duurzaam bouwen, waaruit blijkt dat ruimte en sociale cohesie grote invloed hebben op het succes van een duurzame leefomgeving.

Betrokken architectenbureaus: Architektenkombinatie en FilliéVerhoeven.

Bronnen:

http://www.groenemient.nl/

https://www.volkskrant.nl/economie/dit-zijn-de-lessen-van-twintig-jaar-pionieren-in-de-duurzame-bouw~b23dbb46/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *