Stadskantoor Venlo

Gemeente Venlo is een van de wereldwijde koplopers op het gebied van Cradle-to-cradle (C2C). Bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis stond dit duurzame gedachtegoed dan ook centraal. Braungart, een van de grondleggers van C2C, werd betrokken bij de architectenselectie. Architectenbureau Kraaijvanger Urbis werd geselecteerd en ontwierp een duurzaam en gezond gebouw. De noordgevel wordt […]

Circulaire klimaatvloer met PCM’s

Een volledig te demonteren en herbruikbare klimaatvloer is ontwikkeld die gebruik maakt van Phase Change Material (PCM). De vloer wordt opgebouwd uit elementen zodat een flexibel in te richten werkplek gemaakt kan worden met lokale klimaatbeheersing en aansluitingen voor elektriciteit en ICT. De vloer wordt middels een leaseconcept aan gebruikers en projectontwikkelaars aangeboden. Deze blijft […]

Circulaire dekvloer

In het Biosintrum is een dekvloer toegepast waarin Miscanthus (olifantengras) is verwerkt. Hierdoor is de dekvloer veel duurzamer dan een standaard cement-dekvloer. Hoogwaardig hergebruik is echter nog steeds onmogelijk; er zal gesloopt moeten worden als de dekvloer vervangen dient te worden. Er zijn echter ook oplossingen mogelijk waarbij de dekvloer dusdanig circulair is dat deze eenvoudiger […]

Patch22

In Amsterdam-Noord is het woon- en werkgebouw Patch22 in 2016 opgeleverd. Het gebouw is 30 meter hoog en heeft een verticale draagconstructie van hout die 120 minuten brandwerend is door overdimensionering; 80mm extra hout is toegevoegd aan de zijde blootgesteld aan een mogelijke brand. Slimline vloeren zijn toegepast, die bestaan uit stalen liggers met aan […]

Vloer isolatie bij renovatie

Bij renovatie of na-isolatie van woningen is de vloer één van de belangrijke delen te beschouwen. Na vloerisolatie gebruikt een gemiddeld huis jaarlijks 320m3 gas minder (circa 15%). Bij na-isoleren van een huis met kruipruimte kan mogelijk isolatie onder de vloer aangebracht worden. Let wel op ventilatie van de kruipruimte en kies niet voor gelijmde […]

EWICON-R

Windmolens ofwel windturbines bevatten altijd een draaiend deel waarmee energie kan worden opgewekt. Een alternatieve manier van het opwekken van energie wordt onder Europese subsidie onderzocht door een consortium waaronder Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het concept EWICON-R staat voor Elektrostatische Windenergie Convertor met Recirculatie van de deeltjes. Het ontwerp bevat geen bewegende delen […]

Windenergie

Windmolens ogen vertrouwd in het Hollandse landschap. Vroeger werden ze gebruikt om graan te vermalen of voor de bemaling van polders en tegenwoordig vooral om energie mee op te wekken. Nabij of op gebouwen zijn ze soms ook te zien, maar dit is doorgaans geen economische optie om energie op te wekken. De elektriciteitsopbrengst is […]

Fijnstof

Wat zou het mooi zijn als onze gebouwde omgeving niet na jaren van dienst zwart ziet van de neergeslagen luchtverontreiniging. Fijnstof – voor het oog onzichtbare zwevende deeltjes – slaat neer op gebouwen en zorgt volgens het RIVM in Nederland jaarlijks voor het vroegtijdig overlijden van ruim vijfduizend mensen. De vuile gebouwen tonen een ophoping […]

Wet kwaliteitsborging

Op 14 mei is door de eerste Kamer in Nederland de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen. De Wet Kwaliteitsborging heeft drie doelen: een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit, een verbeterde positie van de consument, en het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering. Om dit te bewerkstelligen, wordt een stelsel ontwikkeld voor toetsing op relevante aspecten […]

Permacultuur

Het begrip ‘permacultuur’ wordt vaak genoemd in de context van een duurzame gebouwde groene omgeving. Zo kan een tuin worden aangelegd volgens de principes van permacultuur; een zogenaamd permacultuurontwerp. Het begrip is een samentrekking van de Latijnse woorden permanens (volhardend) en cultura (huishouden) en verwijst naar een menselijke leefomgeving die ecologisch duurzaam en economisch stabiel […]