Duurzame Scheurkalender

Elke dag leren over duurzaamheid in de bouw!

SDG #12 Verantwoorde consumptie en productie

Sustainable Development Goal nummer 12 van de Verenigde Naties is het verzekeren van duurzame consumptie en productie. Dit geldt voor iedereen, zowel voor de industrie als consument. Door de VN is geconcludeerd dat als we onze huidige levensstijl aanhouden en de wereldbevolking conform verwachtingen in 2050 9,6 miljard mensen bedraagt, we het equivalent van drie […]

HAUT

Het project HAUT omvat een 73 meter hoge woontoren die gebouwd wordt in het Amstelkwartier in Amsterdam met een grotendeels houten constructie. Mede dankzij de houten constructie met hoge CO2 opslagcapaciteit heeft HAUT de hoogst mogelijke BREEAM duurzaamheidsscore behaald: outstanding. Dit is de eerste keer dat een woongebouw in Nederland deze score heeft behaald. Naast […]

Sustainable Development Goals SDGs

De Verenigde Naties (VN of UN in Engels) hebben in 2015 zeventien doelstellingen geformuleerd voor een gelijkwaardige en duurzame economie. Dit na de grootste survey die de organisatie ooit heeft uitgevoerd; wereldwijd zijn meer dan vijf miljoen mensen geraadpleegd. De globale doelstellingen worden Sustainable Development Goals genoemd die onderverdeeld zijn in 169 concrete doelen. De […]

LevensCyclusAnalyse LCA

Om te kunnen bepalen of een product of gebouw in meer of mindere mate duurzaam is dient de volledige levenscyclus van een product te worden beschouwd. Materialen, productiewijze, het gebruik en wat na het gebruik met het product gebeurt heeft hier invloed op. Voor de productie van bijvoorbeeld een stalen balk is veel energie benodigd, […]

Bodemenergie

Hoe dieper onder de grond hoe warmer het is. De aardkern is immers enkele duizenden graden warm en hoe dichterbij hoe meer energie aanwezig is. In enkele landen zoals Ijsland zijn hoge temperaturen nabij het oppervlak te vinden en wordt al veelvuldig gebruik gemaakt van deze duurzame warmtebron. In Nederland moet dieper geboord worden om […]

Gasloos bouwen

Sinds 1 juli 2018 is gasloos bouwen verplicht in Nederland, vastgelegd in de Wet Voortgang Energietransitie. De overheid geeft subsidies op duurzame installaties om tegemoet te komen aan particuliere en zakelijke gebouweigenaren in deze transitie. De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is geldig voor warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels. Voor een warmtepomp van bijvoorbeeld 6000 euro […]

Hoe werkt een warmtepomp

In nieuwe huizen wordt vaak een warmtepomp toegepast. Deze verwarmt je huis op een efficiĆ«nte manier en kan ook nog in combinatie met een cv-ketel worden toegepast. De werking van een warmtepomp is als een omgekeerde koelkast welke juist warmte onttrekt aan een ruimte. Simpel gezegd wordt bij een warmtepomp warmte onttrokken uit de buitenlucht […]

Glazen gevels die energie opwekken

De gevels van moderne gebouwen bestaan voor een groot gedeelte uit glas om natuurlijk licht binnen te laten voor maximaal comfort voor de gebruiker. Direct zonlicht kan echter verblindend werken en warmte komt ook mee met het licht door de ruiten naar binnen (infrarood straling). Om zoveel mogelijk (zichtbaar) licht binnen te laten, maar warmte […]

BREEAM

Op de website van BREEAM-NL is een overzicht van alle gecertificeerde projecten te vinden. Een filter kan toegepast worden om alleen de (meest duurzame) 5-sterren projecten te zien (BREEAM OUTSTANDING). BREEAM is een internationaal keurmerk voor duurzame projecten en staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Het kan gebruikt worden om de duurzaamheid van […]

MPG eis in bouwbesluit

Vanaf 1 januari 2018 worden er harde eisen in het bouwbesluit gesteld aan de Milieuprestatie van Gebouwen (MPG). Een schaduwberekening moet worden uitgevoerd voor elk gebouw waarin de hele levenscyclus van een gebouw wordt meegenomen (dus ook onderhoud en sloop). Om een omgevingsvergunning (bouwvergunning) te verkrijgen mag de MPG schaduwprijs niet hoger zijn dan 1 […]