Stadskantoor Venlo

Gemeente Venlo is een van de wereldwijde koplopers op het gebied van Cradle-to-cradle (C2C). Bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis stond dit duurzame gedachtegoed dan ook centraal. Braungart, een van de grondleggers van C2C, werd betrokken bij de architectenselectie. Architectenbureau Kraaijvanger Urbis werd geselecteerd en ontwierp een duurzaam en gezond gebouw. De noordgevel wordt […]

Gerecycled plastic als gevelmateriaal

Kunststof of plastic kan goed gerecycled worden, maar dit gebeurt nog relatief weinig. Gerecycled plastic is een product dat goed tegen vocht kan en daarom ook geschikt is voor buitentoepassingen. Een aantal interessante projecten zijn al gerealiseerd. Architectenbureau Marsh:Grochowski realiseerde bijvoorbeeld in samenwerking met Smile Plastics Clifton Park, waarbij gevelplaten van gerecycled plastic zijn gemaakt. […]

Design for Disassembly Guide

De Universiteit van Pennsylvania heeft voor de stad Seattle een gids gemaakt waarin demontabele ontwerpprincipes worden toegelicht. Dit past binnen de Circulaire Economie en de basis van de Cradle to cradle filosofie. In Europa zijn er voor andere sectoren dan de bouw zoals de autoindustrie al regels voor demontabel ontwerpen. Verantwoordelijkheid is daar neergelegd bij […]

C2C Installaties

In de ruim tweehonderd pagina’s tellende Guideline for Building Services Design inspired by the Cradle to Cradle Concept wordt ingegaan hoe op een duurzame manier volgens de Cradle to Cradle (C2C) principes gebouw installaties ontworpen kunnen worden. In de ontwerprichtlijn wordt dieper ingegaan op C2C in het algemeen en worden specifieke installatietechnische criteria genoemd. Met […]

Nasa Sustainability Base

Voor de NASA is in California in 2012 een duurzaam kantoor gebouw opgeleverd met de naam Sustainability Base. Doel was een ontwerp te realiseren dat net zo als een ruimtestation grotendeels zelfvoorzienend moet zijn, waarbij gebruik wordt gemaakt van wat de (lokale) natuur biedt. Cradle to cradle principes zijn zoveel mogelijk doorgevoerd in de ontwerpfilosofie […]

Cradle to Cradle Gecerticifeerd

Om een product cradle to cradle (C2C) te certificeren kan dit via het Cradle to Cradle Product Innovation Institute (C2CPII) in de Verenigde Staten. Vervolgens zal getoetst worden aan de hand van de volgende vijf criteria: Gezond materiaal, waarbij het gebruik van giftige stoffen door de hele supply chain wordt beschouwd.   Hergebruik van materiaal, […]

Cradle to cradle

Cradle to cradle (C2C) is onderdeel van het gedachtegoed van de circulaire economie waarbij de kringloop van grondstoffen beschouwt wordt. De oorsprong van C2C gaat terug naar het zogeheten Brundtland-rapport ‘Our common future’ uit 1987. Hierin riep de World Commission on Environment and Development vanuit de Verenigde Naties op tot duurzame ontwikkeling. In 2002 hebben […]

Houtkringloop

Hout wordt door velen gezien als een duurzaam constructiemateriaal. Er is namelijk relatief weinig energie benodigd om hout te kappen en te verwerken en daarnaast wordt CO2 opgeslagen in het hout. Dit proces staat bekend als fotosynthese waarbij CO2 omgezet wordt in zuurstof (O2) en koolstof (C). De boom haalt zijn energie uit het zonlicht […]

LevensCyclusAnalyse LCA

Om te kunnen bepalen of een product of gebouw in meer of mindere mate duurzaam is dient de volledige levenscyclus van een product te worden beschouwd. Materialen, productiewijze, het gebruik en wat na het gebruik met het product gebeurt heeft hier invloed op. Voor de productie van bijvoorbeeld een stalen balk is veel energie benodigd, […]