Duurzame Scheurkalender

Elke dag leren over duurzaamheid in de bouw!
Bouw

Houtkringloop

Hout wordt door velen gezien als een duurzaam constructiemateriaal. Er is namelijk relatief weinig energie benodigd om hout te kappen en te verwerken en daarnaast wordt CO2 opgeslagen in het hout. Dit proces staat bekend als fotosynthese waarbij CO2 omgezet wordt in zuurstof (O2) en koolstof (C). De boom haalt zijn energie uit het zonlicht en het koolstof in de vorm van suiker zorgt deels voor de groei van de boom. Het koolstof wordt zo omgezet in biomassa. Als de boom is volgroeid, stopt dus de netto opslag van koolsoft, doordat bijgroei en afbraak door sterfte in evenwicht komen.

Uit een studie van CBS en Wageningen Universiteit komt naar voren dat bossen en andere vegetatie in Nederland jaarlijks bijna 3,6 megaton CO2 uit de atmosfeer halen. Dit is ongeveer 2 procent van wat Nederland per jaar uitstoot aan CO2. Vooral energiecentrales, die elektriciteit opwekken door aardgas of steenkool te verbranden, stoten veel CO2 uit. Er zijn ook regelingen waarbij boeren worden betaald voor het opslaan van CO2. Zo krijgen boeren in Oostenrijk 35 euro per 5 jaar per ton CO2 dat opgeslagen wordt. Zo kan het dus financieel ook interessant zijn om meer groen te laten staan.

Het hout dat gekapt wordt kan verwerkt worden in diverse houtproducten, zoals houten balken voor gebouwen. Zolang het hout in een gebouw zit blijft de koolstof opgeslagen, maar als na sloop de balken verbrand worden komt het koolstof weer vrij. Vanuit het oogpunt van opslag van CO2 zou het daarom beter zijn om de balk her te gebruiken. Dit kan ook in de vorm van houtsnippers die weer samengeperst worden tot plaatmateriaal.

Bronnen:

Nabuurs, G.J. & Verkaik, E. (1999) “De 10 meest gestelde vragen over koolstofvastlegging in bos.”

https://www.trouw.nl/groen/hoe-boeren-en-bossen-kunnen-helpen-bij-de-opslag-van-co2~aeb2b79e/

https://www.avih.nl/bosbasics/kennis-a-z/kringloop-van-hout/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *