Duurzame Scheurkalender

Elke dag leren over duurzaamheid in de bouw!
Bouw

Houtkeurmerken

Het meest bekende keurmerk van hout is FSC. Dit staat voor Forest Stewardship Council en stelt eisen aan duurzaam en sociaal bosbeheer. Zo wordt er geregeld dat bossen die kwetsbaar zijn met rust worden gelaten, houtkap niet mag plaatsvinden waar dit erosie kan veroorzaken, en dat het bos zich moet kunnen herstellen na kap van bomen. Ook wordt aandacht geschonken aan veilige werkzaamheden. Er bestaan verschillende labels: FSC 100%, FSC Mix en FSC Recycled. FSC Mix staat toe om geen FSC hout toe te passen, maar wel ‘FSC gecontroleerd hout’, waarvan middels risico-analyse onder meer is aangetoond dat het hout waarschijnlijk niet uit illegale houtkap afkomstig is.

Een ander wereldwijd bekend keurmerk is het PEFC keurmerk. Dit staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification. Samen met FSC is circa 10% van het bos ter wereld gecertificeerd. PEFC is ontstaan vanuit de vraag naar eenvoudigere en goedkopere certificering voor kleine boseigenaren. Waar FSC meer top-down werkt, kiest PEFC voor een bottom-up aanpak. FSC stelt eisen waarvan de boseigenaar moet aantonen dat hij daaraan voldoet. PEFC laat de eisen per land opstellen middels een forum met betrokken organisaties (boseigenaren, NGO’s, vakbonden, overkoepelende organisaties).

Het STIP-keurmerk wordt steeds vaker toegepast als overkoepelend verantwoord geproduceerd hout keurmerk. Keurmerken als FSC en PEFC vallen hier onder. Voordelen van het overkoepelende certificaat zijn dat de inkoop van hout conform diverse keurmerken mogelijk wordt en dat de certificering goedkoper is.

Bronnen:

http://www.fsc.nl

http://www.pefcnederland.nl/

http://www.stip.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *