Duurzame Scheurkalender

Elke dag leren over duurzaamheid in de bouw!
Bouw

C2C Installaties

In de ruim tweehonderd pagina’s tellende Guideline for Building Services Design inspired by the Cradle to Cradle Concept wordt ingegaan hoe op een duurzame manier volgens de Cradle to Cradle (C2C) principes gebouw installaties ontworpen kunnen worden. In de ontwerprichtlijn wordt dieper ingegaan op C2C in het algemeen en worden specifieke installatietechnische criteria genoemd. Met betrekking tot water gerelateerde installaties wordt bijvoorbeeld gesteld dat kwaliteit van afvalwater gemeten dient te worden en water behandeld moet worden. Bij verwarming gerelateerde installaties wordt het gebruik van fossiele brandstoffen uitgebannen en beschreven dat warmte op een hernieuwbare manier moet worden gewonnen. Over materiaal wordt gesteld dat een materialenpaspoort voor elk onderdeel beschikbaar moet zijn. De installaties dienen daarnaast bevestigd te worden conform demontabele ontwerpprincipes. Verder zijn nog vele andere criteria van toepassing op een gebouw met C2C Installaties..

Bron: Guideline for Building Services Design inspired by the Cradle to Cradle Concept, https://www.arup.com/perspectives/publications/promotional-materials/section/guideline-for-building-services-design-inspired-by-cradle-to-cradle-concept

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *