Duurzame Scheurkalender

Elke dag leren over duurzaamheid in de bouw!
Bouw

Biomassa

Restproducten van bomen en planten, of gft-afval, plantaardige olie, vetten of mest kunnen verbrand worden om energie op te wekken. Alle genoemde plantaardige producten hebben massa en vallen derhalve onder de term biomassa. Biomassa wordt reeds op grote schaal in Nederland verbrand; er zijn circa 40 centrales en nog eens 20 extra centrales gepland om te bouwen. Over het gebruik van biomassa voor het genereren van elektriciteit is veel discussie. De mensen die tegen zijn beroepen zich op het feit dat bij de verbranding van biomassa meer CO2 vrijkomt dan bij de verbranding van kolen en dat we bos tekort hebben. In Europa wordt het gebruik van biomassa voor energieopwekking echter gesubsidieerd, aangezien het geldt als CO2 neutrale manier van energie produceren. Bij het verbranden van afvalproducten van de houtindustrie, zoals delen van bomen die niet te gebruiken zijn voor planken of afvalhout uit de bouw, komt weliswaar veel CO2 vrij, maar dit is ook tijdens de levenscyclus door de boom opgenomen en daarmee vormt het een gesloten kringloop. Zo lang het hout uit duurzaam beheerde bossen (meer aanplant dan kap) komt is het in principe oneindig lang mogelijk om van deze grondstof gebruik te maken.

Bronnen:

https://nos.nl/artikel/2282433-steeds-meer-biomassacentrales-goed-of-slecht-voor-het-klimaat.html

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2279034-is-hout-stoken-groener-dan-kolen-een-vurig-debat.html

1 Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *