Duurzame Scheurkalender

Elke dag leren over duurzaamheid in de bouw!
Bouw

Duurzame kleiwinning

Klei kan in Nederland zeker deels gezien worden als hernieuwbare en dus duurzame grondstof. Erosie in de bergen (Alpen) leidt tot deeltjes in de rivieren. Bij hoogwater overstromen de uiterwaarden in de Nederlandse delta en slaan de deeltjes neer waardoor een laagje grondstof achterblijft. De klei wordt al jarenlang gewonnen om verdere overstromingen tegen te gaan en wordt vervolgens gebruikt om keramische producten zoals bakstenen en dakpannen van te maken. Op basis van het onderzoek Duurzame Kleiwinning van de branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek en kleiwinner K3Delta is vanuit 18 projecten in de afgelopen 15 jaar geconcludeerd dat het ook echt om duurzame kleiwinning gaat, waarbij ook nieuwe natuur met veel biodiversiteit is ontstaan en genoeg klei voor circa 600.000 eengezinswoningen. Aangegeven wordt dat van de totale kleiwinning circa 30% in de uiterwaarden wordt gewonnen. Het overige deel wordt voor 20% binnendijks gewonnen en voor 50% als bijproduct bij ontgravingen voor andere doeleinden.

Bronnen:

http://www.kleiwinning.nl/

Duurzame Kleiwinning:

Leven in de klei:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *