WELL – Innovatie

De laatste van de WELL certificering categorieën is Innovatie. Aangezien de kennis van de mens evolueert zal een standaard of norm nooit gebaseerd zijn op de laatste technologische of onderzoekstechnische ontwikkelingen. WELL heeft daarom de categorie Innovatie waarbij nieuwe inzichten en toepassingen ook gewaardeerd kunnen worden. Van belang is dat een toepassing niet in één […]

WELL – Mentale Gezondheid

Eén van de WELL certificering categorieën gaat over mentale gezondheid (Engelse naam categorie: Mind). Het doel is een fysieke omgeving te creëren die zowel cognitieve als emotionele gezondheid van de gebruiker bevordert. Lichaam en geest zijn bij de mens nauw verbonden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat sporten resulteert in afgifte van serotonine in […]

WELL – Comfort

Eén van de WELL certificering categorieën is Comfort. Het doel is een omgeving te creëren met comfortabel binnenklimaat waarin weinig afleiding of externe verstoring plaatsvindt. Comfort als altijd deels subjectief, maar vaak is de globale ervaring van comfort van het merendeel van de mensen gelijk. Drie hoofdonderwerpen worden bij WELL genoemd: akoestisch comfort, thermisch comfort […]

WELL – Fitheid

Eén van de WELL certificering categorieën is Fitheid. Als een mens fit, oftewel in goede conditie is, dan kan een mens het beste presteren. Divers onderzoek toont de sterke relatie tussen lichamelijke en geestelijke fitheid. Ook hebben mensen die niet fit zijn grotere kans diverse aandoeningen als hart- en vaatziekten. Vele mensen bewegen echter te […]

WELL – Licht

Eén van de WELL certificering categorieën is Licht. Licht en de intensiteit daarvan in een ruimte heeft invloed op de biologische klok van mensen en daarmee op het functioneren van organen en de rest van het lichaam. In slaapkamers is het voor een goede slaap belangrijk dat het donker is. In gebouwen is het in […]

WELL – Voeding

Eén van de WELL certificering categorieën is Voeding (Engels: Nourishment). Het label waardeert daarmee het belang van voedsel voor de gezondheid van de mens. In de meeste landen hebben volwassenen overgewicht (in Nederland had in 2018 ongeveer de helft van de volwassen bevolking overgewicht) en dit heeft invloed op hun gezondheid. Naast beïnvloeding via reclames […]

WELL – Water

Eén van de WELL certificering categorieën is Water. Toegang tot schoon water is erg belangrijk voor de mens die zelf voor meer dan twee derde uit water bestaat. Geadviseerd wordt dat mannen dagelijks 3,7 liter water drinken en vrouwen 2,7 liter (Institute of Medicine, totale hoeveelheid water inclusief het vocht in voedsel). Op de meeste […]

WELL – Lucht

Eén van de WELL certificering categorieën is Lucht. Schone lucht is namelijk van groot belang voor het welzijn van de gebruikers van een gebouw. Elk mens ademt dagelijks 15.000 liter lucht in. Luchtkwaliteit is vaak slecht door verkeer, bouwwerkzaamheden, landbouwactiviteiten of industrie. Deze lucht komt in gebouwen en kan verder vervuild worden door het vrijkomen […]

WELL

WELL-certificering beoordeelt een gebouw op gezondheid en wellbeing van personeel. Nu gebouwen steeds duurzamer gebouwd worden, is het WELL label bedacht om de focus te leggen op het duurzaam omgaan met mensen. De certificering is bedacht in Amerika, waarbij vele eisen gesteld worden aan zaken die invloed hebben op de gebruiker. Ingedeeld in de zeven […]