Duurzame Scheurkalender

Elke dag leren over duurzaamheid in de bouw!
Bouw

Actief huis

Actief bouwen is een ontwerp- en bouwmethode die is ontstaan als reactie op de passief bouwen methode. Waar passief bouwen het energiegebruik centraal stelt, beschouwt actief bouwen de samenhang van comfort, energie en omgeving. Comfort is belangrijk omdat een gebouw bovenal gemaakt wordt voor een gebruiker. Mensen in westerse landen besteden gemiddeld genomen 90% van hun tijd binnen en het is bewezen dat daglicht en zicht naar buiten een positieve invloed heeft op de slaapcyclus, humeur, productiviteit en gezondheid. Daarom geeft actief bouwen richtlijnen voor het ontwerp van raam- en dakopeningen. Ook wordt aandacht geschonken aan thermisch comfort en luchtkwaliteit. Energieverbruik wordt ook in het actief huis geminimaliseerd en opwekking van energie gebeurt via duurzame/ hernieuwbare energiebronnen. De omgeving als natuurlijke bron wordt in de methode in ogenschouw genomen door het uitvoeren van levenscyclusanalyses (LCA’s) om duurzaam materiaalgebruik te garanderen. Daarnaast wordt het gebruik van water geanalyseerd en het gebruik van drinkwater geminimaliseerd.

Bron: https://www.activehouse.info/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *