Biomassa

Restproducten van bomen en planten, of gft-afval, plantaardige olie, vetten of mest kunnen verbrand worden om energie op te wekken. Alle genoemde plantaardige producten hebben massa en vallen derhalve onder de term biomassa. Biomassa wordt reeds op grote schaal in Nederland verbrand; er zijn circa 40 centrales en nog eens 20 extra centrales gepland om […]

KOMST

Op het Amsterdamse Zeeburgereiland wordt het project KOMST ontwikkeld. Het bestaat uit 19 huizen, waarbij zes verschillende architecten zo circulair mogelijke woningen ontwikkelen. Vanuit het circulaire gedachtegoed wordt enerzijds nagedacht over materialen door kunnen terugvloeien naar de natuur (biologische kringloop) en anderzijds over het hergebruik van bestaande materialen (technologische kringloop). Elke architect heeft een andere […]

100% Circulaire Bouweconomie in 2050

In de uitgave ‘Naar een circulaire bouweconomie – Uitvoeringsprogramma 2019’ van het Transitiebureau Circulaire Bouweconomie worden de stappen beschreven die door het bedrijfsleven en overheid gezet worden om in 2050 een volledig circulaire bouw te bewerkstelligen. De vier speerpunten in het Uitvoeringsprogramma zijn: (1) marktontwikkeling, (2) meten, (3) beleid, wet- en regelgeving en (4) kennis […]

Wikihouse

Wikihouse is een mondiaal open source project voor de bouw van duurzame, snel te bouwen, kwalitatief hoogwaardige en goedkope woningen. Online zijn bouwtekeningen, bouwinstructies en referentie informatie voor de aanvraag omgevingsvergunning te downloaden. De basis van het ontwerp bestaat uit multiplex platen die in de juiste vorm gefreesd worden. Verbindingen zijn geïntegreerd in de vormen, […]

SDGs en circulaire economie

Duurzaamheid in de bouw wordt steeds vaker gerelateerd aan de term ‘circulair bouwen’ in het kader van de circulaire economie (CE). Daarnaast kunnen de Sustainable Development Goals (SDGs), opgesteld door de Verenigde Naties als leidraad dienen voor duurzame ontwikkelingen. Er zijn vele kruisverbanden tussen CE en SDGs. Een project dat in een bepaald opzicht circulair […]

Circulair viaduct

Een viaduct is in Dronten gebouw met veertig betonblokken die met voorspanning in twee richtingen aan elkaar gekoppeld zijn. Eerst zijn prefabliggers samengesteld uit acht blokken, elk één meter hoog, anderhalve meter breed en tweeënhalve meter lang. Een twintig meter lange ligger die wordt ingehesen wordt samengedrukt en bij elkaar gehouden door voorspanstrengen zonder aanhechting […]

Bijlmerbajes

Na 40 jaar in gebruik te zijn geweest was de Bijlmerbajes rijp voor de sloop. Vastgoedontwikkelaar AM kocht de voormalige gevangenis en heeft als plan er een volledig circulaire, duurzame en autoluwe woonwijk voor in de plaats te bouwen. Vijf gevangenistorens worden gesloopt en één wordt getransformeerd tot een zeer groene toren met daarin een […]

Gebouwen als materialenbank

Buildings As Material Banks (BAMB) is een initiatief van diverse instellingen die zich richten op circulair materiaalgebruik in gebouwen. Het idee is de waarde van het materiaal hoog te houden om afval te voorkomen. Dit kan door het flexibel ontwerpen van gebouwen, waarin componenten uitgewisseld kunnen worden. Meerdere pilot projecten zijn gestart als onderdeel van […]

Actief huis

Actief bouwen is een ontwerp- en bouwmethode die is ontstaan als reactie op de passief bouwen methode. Waar passief bouwen het energiegebruik centraal stelt, beschouwt actief bouwen de samenhang van comfort, energie en omgeving. Comfort is belangrijk omdat een gebouw bovenal gemaakt wordt voor een gebruiker. Mensen in westerse landen besteden gemiddeld genomen 90% van […]

Losgoed

Waar normaliter gesproken wordt over vastgoed, wordt diverse mensen de term ‘losgoed’ gebruikt om aan te geven dat gebouwen niet per se via een permanente fundatie van beton verbonden hoeven te worden met de ondergrond. Zo ontwerpt en bouwt het bedrijf Vivax housing kleine duurzame en verplaatsbare woonunits die geen permanente fundatie nodig hebben. De […]