Wonderwoods

In Utrecht is de planning om in 2022 het project Wonderwoods op te leveren. Twee torens met een maximale hoogte van 90 meter worden in het centrum van Utrecht gebouwd nabij Centraal Station. Het project wordt gekenmerkt door de groene gevels en weelderige beplanting en is van de architect Stefano Boeri Architetti. ‘Een gezond en […]

Trudo Toren

In Eindhoven wordt gebouwd aan de Trudo Toren. Een toren van 70 meter hoog wordt gebouwd met daarin 125 lofts met elk een hoogte van ruim 3,5 meter die via de sociale huursector worden verhuurd. Het wordt een groene toren naar voorbeeld van Bosco Verticale en ontworpen door dezelfde architect Stefano Boeri. Zo zullen op […]

Museum Quai Branly

In Parijs staat het in 2006 geopende etnografische museum Quai Branly met vele duurzame toepassingen, zoals opvang van regenwater en het hergebruik van materialen. Het totale museum beslaat een oppervlak van circa veertigduizend vierkante meter en wordt gekenmerkt door één lange groene gevel van 200 meter lang en 12 meter hoog. Het museum is ontworpen […]

Toronto Tree Tower

In 2017 ontwierp architectenbureau Penda (nu opgesplitst in Precht en Sun) een op Habitat 67 geïnspireerde modulair opgebouwde houten toren voor de stad Toronto. Het gebouw zou met 18 verdiepingen 62 meter hoog moeten worden. Het concept maakt veelvuldig gebruik van kruislings verlijmde houtplaten (CLT) waarbij eerst een kern wordt opgetrokken en vervolgens worden houten […]

Gezonder werken bij zicht op groen

Een groene omgeving en zicht op groen vermindert ziekteverzuim en doet efficiëntie van werkzaamheden stijgen. Doktor Kathleen Wolf heeft tijdens meer dan 20 jaar onderzoek aan de Universiteit van Washington diverse papers hierover gepubliceerd en samengevat op de website Green Cities: Good Health. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat het ziekteverzuim van werknemers met zicht op […]

Financiële waarde van groen

Diverse studies hebben aangetoond dat een groene omgeving, in de vorm van bomen, de financiële waarde van een gebied doet toenemen.  Zo toonde onderzoekers in Frankfurt, Berlijn en Malmö aan in 2001 dat er een duidelijke correlatie is tussen de waarde van een stuk grond en de afstand tot groen en de kwaliteit en dichtheid […]

Biophilic cities

Biophilia staat voor ‘liefde voor de natuur’. De beroemde bioloog Edward O. Wilson beschreef in zijn boek Biophilia (1986) over de liefde voor natuur die bij mensen is ingebouwd. Wanneer banden met de natuur worden doorgesneden, slaat die liefde om in angst: biofobie. Stadsmensen zouden hier vaak aan lijden. Terwijl ze natuurlijk schoon tijdens hun […]

Vertical

In Amsterdam, vlakbij station Sloterdijk wordt een 70 meter hoge nieuwe toren ontwikkeld, genaamd Vertical. Het plan bevat ruim 140 woningen en kenmerkt zich door de groene gevels en diversiteit daarin. Het principe van ‘Biophilic Cities’ is toegepast waarbij gestreefd wordt naar hoge woondichtheid in combinatie met het alom aanwezig zijn van groen. Vier architecten […]

Intensief groendak

Een groendak met grote substraatdikte (>150mm) wordt doorgaans een intensief groendak genoemd. Soms wordt met de term ‘semi-intensief groendak’ een tussenvorm van de extensieve en intensieve variant aangeduid. Een intensief groendak wordt vaak aangelegd met als doel een toegankelijke daktuin te creëren. Door de grotere substraatdikte dan bij een extensief groendak kunnen er veel meer […]

Extensief groendak

Een groendak met kleine substraatdikte (20-120mm) wordt een extensief groendak genoemd. De naamgeving ‘extensief’ verwijst naar het weinige onderhoud dat benodigd is. Indien goed ontworpen hoeft er geen onderhoud te worden gepleegd en gaat het dak langer mee dan een normaal plat dak. Een extensief groendak kan onder een kleine helling worden aangelegd. Door de […]